Informatie over onze erelonen

Advocaat Ronny Schuerman - TARIFERINGAdvocaat Ronny Schuerman hanteert verschillende tariferingsmethodes of erelonen in Brasschaat.

  • Op basis van uurtarief
  • Een vast bedrag
  • Jaarcontract / kaderafspraak
  • Percentage
  • Voorschot / provisie

Honorarium

Het honorarium vergoedt de werkelijke prestaties van de advocaat. Algemeen wordt het honorarium bepaald op basis van een uurtarief dat gekoppeld wordt aan een aantal correctiecoëfficiënten in plus of min. Deze coëfficiënten gaan onder andere over de waarde van de zaak, de spoedeisendheid, het eventueel tijdelijk financieel onvermogen van de cliënt, de moeilijkheid van het dossier, de juridische aard van de zaak en het behaalde resultaat. Andere afspraken bij incasso of een vast bedrag voor een welomlijnde procedure zijn steeds mogelijk en worden best besproken tijdens het eerste contact.

Andere kosten

Verder zijn er ook een aantal vaste kosten (bijvoorbeeld voor de opening van het dossier) die eenmalig aangerekend worden. Daarnaast zijn er ook variabele kosten, zoals onder meer redactie briefwisseling, besluiten, dagvaardingen, verzoekschriften, telefoon- en faxkosten, mails, kopieerkosten, verplaatsingsonkosten,... Deze worden gedetailleerd weergegeven in de kosten- en ereloonstaat.

Specifieke kosten

Uiteindelijk zijn er ook nog specifieke kosten afhankelijk van de specifieke aard van uw dossier, zoals gerechtskosten, aangetekende verzendingen, administratieve stukken opgevraagd bij gemeenten en steden,...

In verband met het ereloon, worden er steeds duidelijke afspraken gemaakt vooraleer de samenwerking van start gaat. Hebt u nog vragen over onze erelonen? Of over onze specialisaties en werkdomeinen? Neem dan beslist contact met ons kantoor in Brasschaat. Wij maken u graag wegwijs!

Back to Top